Βραβευμένα
attolo
OLUCE
Designer: Vico Magistretti
Year production: 1977
Compasso d'Oro ADI 1979
''Museum of Modern Art'', New York 1979
''Philadelphia Museum of Art'', Philadelphia 1983
''Kunstgewerbe Museum'', Zuerich 1983
Museum ''Die Neue Sammlung'', Muenchen 1983
''Museum Fuer Kunst und Gewerbe'', Hamburg 1986
''Kunstmuseum'', Dusseldorf 1989
Collezione Permanente del Design Italiano 1945-1990, Triennale di Milano
Πίσω